II.ÚS 3292/09 ze dne 9. 2. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud v senátě složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Jiřího Nykodýma rozhodl v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Z. P., zastoupeného Mgr. Pavlem Říčkou, advokátem se sídlem AK Litevská 8/1174, Praha 10 - Vršovice, proti rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4873/2007 ze dne 30. září 2009, rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 187/2007 ze dne 7. června 2007, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 11 C 67/2005 ze dne 28. června 2006 a usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 51 Co 535/2005 ze dne 24. března 2006 o návrhu na odklad jejich vykonatelnosti podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, do doby rozhodnutí Ústavního soudu, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Praze, Obvodního soudu pro Prahu 10, Městského soudu v Praze jako účastníků řízení a JUDr. T. Ch., JUDr. B. Ch., J. V. a Mgr. R. V., všichni zastoupeni JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem se sídlem AK Na Zámecké 7, Praha 4, jako vedlejších účastníků řízení takto:

Vykonatelnost rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4873/2007 ze dne 30. září 2009, rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 187/2007 ze dne 7. června 2007, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 11 C 67/2005 ze dne 28. června 2006 a usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 51 Co 535/2005 ze dne 24. března 2006 se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu 18. prosince 2009 se stěžovatel domáhá zrušení výše citovaných rozsudků a usnesení a vedle toho navrhl, aby do doby svého rozhodnutí Ústavní soud odložil podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu vykonatelnost napadaných rozsudků a usnesení. Uvedl, že hrozí výkonem těchto rozhodnutí vážný zásah do současného stávajícího stavu, tj. hrozí vyklizení bytu a jde o stav, který je návratný jen se značnými obtížemi a pro stěžovatele by to znamenalo nepoměrně větší újmu, než pro druhou stranu.

Podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout třetím osobám.

Ústavní soud konstatuje, že odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadeného rozhodnutí je výjimečným opatřením, neboť odkladný účinek ústavní stížnosti je obecně vyloučen (§ 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Účelem tohoto procesního institutu je vytvoření časového prostoru pro posouzení ústavní stížnosti tak, aby před rozhodnutím Ústavního soudu nedošlo k nevratným krokům, po nichž by se rozhodování Ústavního soudu stalo jen akademickým cvičením a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod by byla toliko iluzorní.

Ústavní soud dospěl k názoru, že vyklizením bytu by došlo k závažnému zásahu do současného trvajícího stavu, které by bylo návratné jen se značnými obtížemi pro stěžovatele a újma stěžovatele by byla nepoměrně větší než újma třetích subjektů.

Z tohoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti. Ústavní soud je přesvědčen, že odložení vykonatelnosti nestojí v cestě důležitý veřejný zájem a tento postup nezpůsobuje relevantní újmu dalším osobám.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2010


Dagmar Lastovecka
předsedkyně senátu