II.ÚS 3397/20 ze dne 12. 1. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida a soudců Kateřiny Šimáčkové a Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Patrika Líbala, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2020 č. j. 28 Co 357/2020-106, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 6. 12. 2020 doručena stížnost stěžovatele, ve které vyjádřil nesouhlas s vydaným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2020 č. j. 28 Co 357/2020-106 a žádal o jeho přezkoumání.

2. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu) a ústavní stížnost nebyla advokátem sepsána, byl stěžovatel dne 9. 12. 2020 vyzván k odstranění vad podání (§ 41 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu).

3. Dne 29. 12. 2020 doručil stěžovatel Ústavnímu soudu podání, ve kterém uvedl, že po uskutečněné poradě s advokátem, určeným Českou advokátní komorou, se rozhodl pro zpětvzetí ústavní stížnosti.

4. Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2021


Ludvík David v. r.
předseda senátu