II.ÚS 58/2000 ze dne 14. 3. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti E. I., spol. s r.o., podaného JUDr. J. H., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1.11.1999, č.j. 29 Ca 381/97-31, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 31.1.2000 byla Ústavnímu soudu via fax doručena ústavní stížnost podaná jménem obchodní společnosti E. I., spol. s r.o., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1.11.1999, č.j. 29 Ca 381/97-31. Ústavní stížnost soudu adresoval JUDr. J.H., advokát. Protože návrh nesplňoval požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl JUDr. J. H. vyzván k odstranění vad (přípisem ze dne 18.2.2000. Na tuto výzvu reagoval JUDr. J. H. dopisem ze dne 8.3.2000, v němž uvedl, že ústavní stížnost podal ve snaze chránit zájmy klienta, avšak bez jeho vědomí. K podání stížnosti neměl a dosud nemá plnou moc. Dále informoval, že v mezidobí došlo ke změně sídla společnosti a změně statutárního orgánu (změny dosud nejsou zapsány v obchodním rejstříku) a doložil, že stěžovatelka nehodlá ústavní stížnost podat. Současně požádal, aby Ústavní soud návrh odmítl.
Podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. Podmínky citovaného ustanovení jsou splněny, neboť návrh byl podán osobou, která k jeho podání neměla dostatečné oprávnění. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně 14.3.2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj