III.ÚS 1730/16 ze dne 14. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti společnosti C.I.TRADING, s. r. o., sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, zastoupené Mgr. Sabinou Ellerovou, advokátkou, sídlem Heinrichova 196/8, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. února 2016 č. j. 56 Co 45/2016-243 a proti usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 5. ledna 2016 č. j. 7 Nc 1983/2006-234, za účasti Krajského soudu v Plzni a Okresního soudu v Domažlicích, jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 30. 5. 2016, se stěžovatelka domáhala zrušení výše uvedených rozhodnutí. Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 9. 6. 2016 vzala ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože v předmětné věci jsou podmínky tohoto ustanovení splněny, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu