III.ÚS 1758/16 ze dne 7. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Andreje Vally, zastoupeného JUDr. Petrem Hrůzou, advokátem, sídlem náměstí Republiky 58, Tachov, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. března 2016 č. j. 8 To 90/2016-54, za účasti Krajského soudu v Plzni jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni.

2. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. června 2016, prostřednictvím svého právního zástupce stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatel již netrvá na projednání ústavní stížnosti vzhledem k propuštění z vazby a navrhuje, aby Ústavní soud řízení o jeho ústavní stížnosti zastavil. Ústavní soud posoudil toto podání s ohledem na jeho obsah tak, že stěžovatel vzal svou ústavní stížnost zpět. Tím byly naplněny podmínky podle § 77 zákona o Ústavním soudu a bylo rozhodnuto, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. července 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu