III.ÚS 2264/13 ze dne 6. 8. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. K., zastoupeného Mgr. Jiřím Douskem, advokátem se sídlem Chrastavská 273/30, Liberec II, proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 15. ledna 2010 č. j. 5 T 36/2009-2425, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 14. září 2010 č. j. 55 To 218/2010-2499 a sdělení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, podle kterého Nejvyšší soud nemůže o podání ze dne 9. ledna 2013 ve věci sp. zn. 7 Tdo 228/2013, nazvaném jako dovolání, rozhodovat, protože toto podání nebylo učiněno prostřednictvím obhájce zvoleného v souladu s § 37 odst. 1 trestního řádu, za účasti Okresního soudu v Liberci, Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci a Nejvyššího soudu, jako účastníků řízení, takto:

Písemné vyhotovení nálezu Ústavního soudu ze dne 27. března 2014 sp. zn. III. ÚS 2264/13 se opravuje tak, že v bodě 18 se číselná označení zákona "178/1990" a v bodě 19 číselné označení zákona "178/1998" mění vždy na číselné označení "558/1991".Odůvodnění

V písemném vyhotovení označeného nálezu došlo ke zjevné nesprávnosti, jež spočívá v uvedení nepřesného číselného označení zákona č. 558/1991 Sb. v bodech 18 a 19 uvedeného nálezu.

Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 164 občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu