III.ÚS 2736/15 ze dne 9. 8. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
OPRAVNÉ USNESENÍ
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa, soudce Radovana Suchánka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o opravě výroku II. nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 2736/15, kterým bylo rozhodnuto o ústavní stížnosti stěžovatelky O. V., zastoupené Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Husova 242/9, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 3. 2012, č. j. 8 EC 351/2010-33, takto:

Výrok II. nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 2736/15, zní správně takto:

Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 3. 2012, č. j. 8 EC 351/2010-33, se ruší.


Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl doručen podnět právní zástupkyně stěžovatelky na opravu shora označeného nálezu, ve kterém upozornil na písařskou chybu, ke které došlo ve výroku II. tohoto nálezu.

Na základě zmíněného podnětu Ústavní soud tímto usnesením opravil výrok II. nálezu sp. zn. III. ÚS 2736/15. Zde totiž došlo k písařské chybě v označení rušeného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem v tom, že místo chybně označeného č. j. 8 EC 4292/2009-33, mělo být správně uvedeno č. j. 8 EC 351/2010-33, jak to odpovídá výroku I. předmětného nálezu i jeho odůvodnění.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění vydal Ústavní soud toto opravné usnesení podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, za přiměřeného použití § 164 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2016


Jan Filip v. r.
předseda III. senátu Ústavního soudu