III.ÚS 312/06 ze dne 16. 5. 2006
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vlasta Formánková, JUDr. Vojen Gűttler, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Vladimír Kůrka, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová, JUDr. Michaela Židlická ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4, zastoupené Mgr. Barborou Krásovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 1289/7, o spojení věcí vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 192/06 a III. ÚS 312/06,


takto:

I. Věc ústavní stížnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4, zastoupené Mgr. Barborou Krásovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 1289/7, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2005, č.j. 36 Co 28/2005-87, v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 17 C 96/2004, a věc ústavní stížnosti téže stěžovatelky, zastoupené touž právní zástupkyní směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. ledna 2006, č.j. 32 Odo 1302/2005-114, v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 17 C 96/2004 se spojují ke společnému řízení.

II. Věci ústavních stížností dosud vedené pod sp. zn. II. ÚS 192/06 a III. ÚS 312/06 budou nadále vedeny pod sp.zn. III. ÚS 312/06.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. dubna 2006 v záhlaví uvedené ústavní stížnosti. Obě stížnosti stěžovatelky zastoupené stejnou právní zástupkyní jsou obsahově podobné a týkají se totožného řízení.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavních stížností se jedná o věci, které se týkají jednoho účastníka a směřují proti rozhodnutím vydaným v rámci jednoho řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 17 C 96/2004. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu n e n í odvolání přípustné.V Brně dne 16. května 2006JUDr. Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu