III.ÚS 3673/14 ze dne 27. 11. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl dne 27. listopadu 2014 v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila, ve věci návrhů Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 3683/14 a Jana Musila, soudce zpravodaje ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 3673/14, na spojení věcí, takto:

I. Ústavní stížnost Ing. Rostislava Hakla, zastoupeného doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, AK se sídlem v Brně, Optátova 46, vedená pod sp. zn. III. ÚS 3673/14, a společná ústavní stížnost stěžovatelů Statutárního města Brna, městské části Brno-sever, se sídlem v Brně, Bratislavská 70 a Rady městské části Brno-sever, se sídlem v Brně, Bratislavská 70, zastoupených doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, AK se sídlem v Brně, Optátova 46, vedená pod sp. zn. III. ÚS 3683/14, se spojují ke společnému řízení.

II. Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 3673/14 a sp. zn. III. ÚS 3683/14 budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 3673/14.

III. Věc, které se návrhy týkají, bude projednána jako naléhavá.


Odůvodnění:

Ústavními stížnostmi doručenými Ústavnímu soudu dne 21. 11. 2014 domáhají se stěžovatelé Ing. Rostislav Hakl, Statutární město Brno, městská část Brno-sever a Rada městské části Brno-sever, zrušení stejného rozhodnutí, tj. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014 č. j. 67 A 13/2014-113.

Proto z důvodu hospodárnosti řízení před Ústavním soudem rozhodl senát Ústavního soudu dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 o. s. ř., o spojení podaných ústavních stížností ke společnému řízení, jež bude nadále vedeno pod sp. zn. III. ÚS 3673/14.

Ústavní soud shledal podmínky pro vyhovění návrhu stěžovatelů na projednání věci jako naléhavé, ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu