IV.ÚS 1595/16 ze dne 21. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti V. S., t. č. ve Věznici v Horním Slavkově, zastoupeného Mgr. Lucií Šauerovou, advokátkou se sídlem v Chebu, Jánské náměstí 266/6, proti postupu Okresního soudu v Tachově ve věci vedené pod sp. zn. 2 T 10/2011, takto:

Řízení se zastavuje podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 20. července 2016 vzal ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

Toto usnesení neobsahuje podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 169 odst. 2 o. s. ř. odůvodnění.

V Brně dne 21. července 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu