IV.ÚS 189/2000 ze dne 12. 5. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Vladimíra Čermáka a soudců JUDr. Pavla Varvařovského a JUDr. Evy Zarembové, ve věci ústavní stížnosti JUDr. M. S., proti průtahům v dědickém řízení vedeném u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. D 334/97 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 1999, č.j. 18 Co 311/99-144, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 24. 3. 2000 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako "Ústavní stížnost", směřující, jak vyplývá z jeho obsahu, proti průtahům v dědickém řízení po zemřelých rodičích stěžovatelky vedeném u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. D 334/97 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 1999, č.j. 18 Co 311/99-144, případně rozhodnutím mu předcházejícím.

Sdělením Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2000 (doručení vykázáno dne 5. 4. 2000) byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad návrhu, tj. k zaslání plné moci a advokátem sepsaného návrhu v požadovaném počtu vyhotovení a to ve lhůtě do 30. 4. 2000.

Nedatovaným podáním, které Ústavní soud obdržel dne 20. 4. 2000, vzala stěžovatelka podanou ústavní stížnost výslovně zpět, přičemž uvedla, že takto činí z ekonomických důvodů.

Podle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci podmínky cit. ustanovení byly naplněny, Ústavní soud podle § 77 cit. zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. 5. 2000

JUDr. Vladimír Čermák
předseda senátu