IV.ÚS 2244/09 ze dne 25. 5. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudkyně Vlasty Formánkové a soudkyně Michaely Židlické, v právní věci stěžovatelky V. K., zastoupené JUDr. Janem Pavlokem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Příkopě 391/7, Praha 1, o ústavní stížnosti proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 25 Nc 450/2009 ze dne 19. 11. 2009, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 467,468/2009-160 ze dne 23. 10. 2009, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 2016/2009-142 ze dne 29. 9. 2009, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 381,382/2009-125 ze dne 7. 9. 2009, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 2016/2009-139 ze dne 28. 8. 2009, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 2016/2009-113 ze dne 27. 7. 2009, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 2016/2009-91 ze dne 25. 6. 2009 usnesení Městského soudu v Praze č. j. 39 Co 255/2009-66 ze dne 10. 6. 2009, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 2016/2009-62 ze dne 26. 5. 2009, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 25 Nc 2016/2009-2 ze dne 29. 4. 2009, takto:

I. Zástupkyně Veřejného ochránce práv RNDr. J. S., se zprošťuje funkce opatrovníka nezletilé A. K., t. č. umístěné v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze 4, narozené dne 26. 4. 2009 matce V. K.,

II. Nezletilé A. K. se ustanovuje opatrovník, a to Ing. Z. B., ředitelka Nadace Naše dítě, se sídlem Ústavní 95, Praha – Bohnice, k zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 2244/09.


Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě z důvodů kolize zájmů v řízení zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.

Jelikož byla ústavní stížnost podána rovněž jménem nezletilé A. K. a velice úzce se dotýká jejích konkrétních zájmů, přičemž nelze vyloučit střet zájmů nezletilé se zájmy stěžovatelky V. K. jediné zákonné zástupkyně nezletilé, je nezbytné, aby nezletilá byla v řízení zastoupena kolizním opatrovníkem ve smyslu § 37 zákona o rodině. Jelikož stávající opatrovník, RNDr. J. S., zástupkyně Veřejného ochránce práv, sdělila Ústavnímu soudu, že z důvodu střetu zájmů (vzniklého v důsledku podnětu stěžovatelky adresovaného ve věci nezletilé Veřejnému ochránci práv) nemůže tuto funkci nadále vykonávat, Ústavní soud jmenovanou funkce opatrovníka zprostil a ustanovil opatrovníkem Ing. Z. B.

V Brně dne 25. května 2010


Miloslav Výborný, v. r.
předseda senátu Ústavního soudu