IV.ÚS 301/05 ze dne 2. 4. 2007
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 2. dubna 2007 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické v řízení o ústavní stížnosti Ing. M. G., zastoupené JUDr. I. S., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2003, čj. 4 Cad 59/2003-16, a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2005, čj. 6 Ads 62/2003-31, takto:

V řízení se pokračuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. 2. 2006 přerušil Ústavní soud řízení v této věci do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 4/06.

Nálezem ze dne 20. 3. 2007 vyhlášeným dne 29. 3. 2007 bylo řízení Pl. ÚS 4/06 ukončeno; tím důvod pro klid řízení odpadl, pročež bylo rozhodnuto, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2007


Miloslav Výborný, v. r.
předseda senátu