IV.ÚS 332/98 ze dne 16. 9. 1998
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 332/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M.M., zastoupené JUDr. J.Š., proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči, sp. zn. 4 C 487/94, ze dne 19. 4. 1996, a rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. 12 Co 159/96, ze dne 22. 4. 1998, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. 12 Co 159/96, ze dne 22. 4. 1998, jímž byl změněn rozsudek soudu I. stupně - Okresního soudu v Třebíči, č. j. 4 C 487/94-80, ze dne 19. 4. 1996, v odvoláním napadeném výroku ve věci samé tak, že byla zamítnuta žaloba stěžovatelky na určení, že dohoda o vydání věci - nemovitostí tam označených - uzavřená ve dnech 29. 1. 1993 a 4. 2. 1993 mezi DJ a Ing. J.M., je neplatná. Z uvedeného je zřejmé, že stěžovatelka napadá rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž je ve smyslu ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné dovolání, které, tak jak Ústavní soud zjistil dotazem u Okresního soudu v Třebíči, stěžovatelka podala. Za tohoto stavu musela být ústavní stížnost stěžovatelky jako nepřípustná podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta, neboť zatím nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva stěžovatelky poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zákona).
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. 9. 1998

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj