IV.ÚS 495/01 ze dne 24. 9. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 495/01

Ústavní soud rozhodl o návrhu J.S., proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 18. 7. 2001, sp. 1 T 42/2001, takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svým podáním, označeným jako ústavní stížnost, ze dne 12. 8. 2001, Ústavnímu soudu došlým dne 14. 8. 2001, domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí. Dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Z textu návrhu stěžovatele vyplývá, že se obrací k Ústavnímu soudu s podáním, směřujícím proti rozhodnutí soudu I. stupně, a stěžovatel tedy může využít řádný opravný prostředek.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustný odmítnout, aniž by byl dále stěžovatel vyzýván k odstranění formálních vad jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2001

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj