IV.ÚS 994/16 ze dne 7. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti A. T., zastoupeného JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 4, směřující proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. září 2015, č. j. 3 Tdo 981/2015-28, a Městského soudu v Praze ze dne 10. února 2015, sp. zn. 6 To 25/2015, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1. prosince 2014, sp. zn. 3 T 31/2014, takto:

Řízení se zastavuje podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 30. května 2016 vzal ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

Usnesení neobsahuje podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 169 odst. 2 o. s. ř. odůvodnění.

V Brně dne 7. června 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu