Pl.ÚS 26/08 ze dne 27. 5. 2009
K ústavnosti rozhodování obecných soudů podle občanského soudního řádu ve věcech vyvlastnění
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl svým předsedou Pavlem Rychetským o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, in eventum na vydání interpretativního výroku ohledně některých ustanovení tohoto zákona, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR, jako účastníků řízení, o vydání opravného usnesení, takto:

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/08 ze dne 7. 4. 2009, vyhlášený dne 28. 4. 2009, se opravuje tak, že v záhlaví se z výčtu jmen o věci rozhodujících soudců vypouštějí jména soudkyně Dagmar Lastovecké a soudce Miloslava Výborného; správně tedy o návrhu rozhodovalo plénum složené z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické.

Odůvodnění:

Při vyhotovování shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo k chybě, když mezi soudci pléna byli nedopatřením uvedeni i soudkyně Dagmar Lastovecká a soudce Miloslav Výborný, kteří však nebyli rozhodování o této věci přítomni.

Jakmile bylo toto pochybení zjištěno, vydal Ústavní soud v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a § 164 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května. 2009


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu